Angelsfarm, eller Englegaarden som den hedder på dansk, ligger 6 km nord fra Grenå, i en lille by der hedder Sangstrup vi ligger på næsen af Danmark, og har 2 km til h.h.v. Sangstrup Klint og Fornæs fyr. Byen er bedst beskrevet som en lille tidslomme, taget ud af en Morten Koch film. Der bor ikke så mange mennesker, men mange familier har holdt til her i genrationer. Stedet er en blanding af små gårde og lidt parcelhuse, som er kommet i 60'erne. De gamle gårde er prima fra 1800 tallet og frem, og de fleste står på granitsten som sokkel. Det er muren Mogens Rasmussen, som stadig holder til i byen, hvis oldefar der har sat de fleste granit sokler, Mogens køre stadig familie murerfirmaet videre idag.  De små gårde er hobby landbrug med under 2 hektar jord, som er spredt ud over området efter jordfordelingen. Landbrugsjorden er yderst frugtbar, grundet den ligger på kalk underlag, og aldrig har brug for at blive vandet. Vores stuehus er fra år 1898, men vi har historie helt tilbage til 1600 tallet, hvor der har lagt et gammel bindingsværkhus, hvor der har boet festebønder. Vores gård, har en gang været firelænget, men i år 2012 blev den ene af længerne revet ned grundet tilstand, og har siden åbnet op til haven, fra gårdspladsen. De fleste gårde og huse er varmet op af fastbrændselfyr, men da vi overtog Englegaarden den 15 August 2015, valgte vi og skifte stil, til en mere grøn og naturvenlig opvarmning. Vi fik installeret jordvarme. På gården var der allerede solceller, som forsyner os med strøm. Samtidig har stuehuset gennemgået en renovering i år 2012 og det samme gælder taget på de eksisterende 2 længer, laden og stalden. Stalden var da vi overtog den, en typisk støbt kostald, som man benyttede fra år 1900 tallet og frem til år 1950, med fodder kryber som var støbt og der var forhøjet fodder-gang, for at lette det daglige arbejde. Vi har siden fået brækket den gamle kostald ned og og under støbt soklen, for at lave et staldområde som har mere højde til loftet, og som overholde den nye heste lovgivning som kommer i år 2020. Gårdspladsen bære præ af at have lagt stille hen i mange år, det er en typisk pik-stens gårdsplads, hvor man kan se den gamle møddings-plads i midten, med hældning mod stuehus, som man gjorde i gamle dage. Vi er i gang med at rense alle pik-sten, og planen er, at vi skal have sået græs i den gamle mødding, så der bliver et lille grønt område mellem bygningerne. Mod haven hvor den gamle længe har lagt, skal der laves et stendige, og en lille teresse. Laden er et stor rum med loft til kip, og med trækonstruktion, et lille roekammer, ligger i det ene hjørne mod stalden, og med kig op over staldens høloft. De gamle lemme i gavlene er skiftet ud med nye som min far (Ove Appelon Jensen) har lavet. På den anden side af laden er et stykke græs inden forhøjningen op mod frugthaven og og efterfølgende, hestens vinterfold, med tilhørene løsdriftstald. Løsdriftstalden opførte vi som det først efter vi overtog stedet. Den gamle kostald kunne ikke på nogen måde bruges til hestestalde, og det var derfor vigtig for os at have et sted hestene kunne være den første vinter.